ظرفیت این بخش تکمیل است و تلاش مان بر این است در تاریخ 22 آبان 99 ظرفیت در این زمینه ایجاد کنیم

تعرفه‌ها و امکانات سامانه lmskaran

پالاس

270000 تومان

1 ماهه
 • «تعداد وبکم نامحدود»
 • 60 کاربر
 • 900 مگابایت حجم فضای ذخیره سازی
 • حداقل 3 کلاس ویدیوی همزمان
 • 60 کاربر به صورت همزمان در هر کلاس ویدیویی

بالان

360000 تومان

1 ماهه
 • «تعداد وبکم نامحدود»
 • کاربر 200
 • 3 گیگابایت حجم فضای ذخیره‌سازی فایل
 • حداکثر 9 کلاس ویدیوی به صورت همزمان
 • 100 کاربر بصورت همزمان در هر کلاس ویدئویی

بِلانفوردیا

630000 تومان

1 ماهه
 • «تعداد وبکم نامحدود»
 • 500 کاربر
 • 7.5 گیگابایت حجم فضای ذخیره‌سازی فایل
 • نامحدود کلاس ویدئویی بصورت همزمان
 • 100 کاربر بصورت همزمان در هر کلاس ویدئویی

کاراکال

810000 تومان

1 ماهه
 • «تعداد وبکم نامحدود»
 • 800 کاربر
 • 12 گیگابایت حجم فضای ذخیره‌سازی فایل
 • نامحدود کلاس ویدئویی بصورت همزمان
 • 100 کاربر بصورت همزمان در هر کلاس ویدئویی

یوز

1800000 تومان

1 ماهه
 • «تعداد وبکم نامحدود»
 • 2000 کاربر
 • 30 گیگابایت حجم فضای ذخیره‌سازی فایل
 • نامحدود کلاس ویدئویی بصورت همزمان
 • 100 کاربر بصورت همزمان در هر کلاس ویدئویی