اضافه کردن تکلیف:

همانطور که در آموزش قبل گفته شد، برای تغییر در دوره ابتدا باید با دسترسی مدیریتی وارد شد و سپس با کلیک بر روی دکمه "شروع ویرایش" تغییرات در دوره مورد نظر را آغاز کرد . حال دوره برای اعمال تغییرات و بارگذاری محتوا آماده است

در جایی که میخواهیم تکیلف را اضافه کنیم بر روی منوی "اضافه کردن یک فعالیت" کلیک میکنیم و سپس فعالیت تکلیف را انتخاب می کنیم.

مراحل ساخت تکلیف به صورت تصویری در زیر نمایش داده شده است:

برای ساخت تکلیف پس از نام تکلیف در صورتی که توضیحی برای تکلیف دارید بهتر است در قسمت توضیحات تکلیف وارد کنید.

1.JPG

می‌توان چند فایل‌ کمکی برای راهنمای کاربران جهت ارائه هرچه بهتر تکلیف اضافه کرد.

 

قسمت دسترسی:

مجاز بودن تحویل: اگر فعال باشد، شاگردان تا پیش از این تاریخ قادر به تحویل تکلیف نخواهند بود.

مهلت تحویل: موعد تحویل تکلیف در این زمان است. تحویل تکلیف پس از این تاریخ هم همچنان مجاز خواهد بود ولی تکلیف‌هایی که پس از این تاریخ تحویل داده شوند به عنوان دیر تحویل داده شده مشخص می‌شوند. برای جلوگیری از تحویل تکلیف پس از یک زمان خاص، تاریخ عدم پذیرش را تعیین کنید.

تاریخ عدم پذیرش: اگر تعیین شده باشد، امکان تحویل تکلیف پس از این تاریخ وجود نخواهد داشت. مگر اینکه مهلت تحویل تکلیف تمدید شود.

Remind me to grade by: یادآوری تاریخ و زمان به استاد درس، برای مشاهده تکالیف

 

 

روش های تحویل:  

این روش ها  در تصویر زیر توضیح داده شده است:

  

 

 

روش های بازخورد:  

 

 

تنظیمات تحویل: