اضافه کردن آزمون:

همانطور که در آموزش های قبل گفته شد، برای تغییر در دوره ابتدا باید با دسترسی مدیریتی وارد شد و سپس با کلیک بر روی دکمه "شروع ویرایش" تغییرات در دوره مورد نظر را آغاز کرد . حال دوره برای اعمال تغییرات و بارگذاری محتوا آماده است

در جایی که میخواهیم آزمون را اضافه کنیم بر روی منوی "اضافه کردن یک فعالیت" کلیک میکنیم و سپس فعالیت آزمون را انتخاب می کنیم.

مراحل ساخت آزمون به صورت تصویری نمایش داده شده است:

توجه کنید اگر برای آزمون توضیح خاصی مدنظر دارید بهتر است آنرا در قسمت توصیف وارد نمایید در غیر اینصورت نیازی نیست

 1.JPG

در زمانبندی آزمون، با انتخاب گزینه فعال سازی در قسمت باز و بسته شدن آزمون، تاریخ آمون را مشخص کنید.و در قسمت محدودیت زمانی با انتخاب گزینه فعال سازی، محدوده زمان حضور درآزمون را تعیین کنید. (اعمال تغییر در همین موارد کافیست)

 

 

در قسمت نمره مشخص کردن تعداد دفعات مجاز حضور در آزمون، کفایت می کند.

 

 

در قسمت چیدمان تعداد سؤالاتی که در هر صفحه قرار میگیرد، مشخص می شود.

 

 

 در قسمت رفتار سؤال در صورتی که آزمون چند گزینه ای باشد، با تغییر گزینه " بهم ریختن ترتیب گزینه‌ها " چینش گزینه سوالات برای هر کاربر متفاوت خواهد بود. 

 

در قسمت گزینه های مرور بنا به سلیقه طراح آزمون، می تواند هر کدام از گزینه ها که توضیح آن در کنار گزینه نوشته شده است، انتخاب شود.

 

 

 

اعمال تغییرات در دیگر موارد، در این مرحله از آموزش نیاز نیست (برای ساخت آزمون تنظیمات گفته شده در بالا کفایت میکند)، با انتخاب گزینه"ذخیره و بازگشت به درس" آزمون ساخته خوهد شد.

 

 

 

پس از انتخاب گزینه ذخیره و بازگشت به درس، آزمون در صفحه اصلی به نمایش خواهد درآمد:

 

 

 

چگونگی اضافه کردن سوال به آزمون:

تا اینجا آزمون ساخته شد ولی هنوز به آن سؤالی اضافه نشده است. برای اضافه کردن سوال، آزمون را انتخاب کرده و به صفحه آزمون می رویم.

 

           

 

 

برای اضافه کردن سؤال، طبق مراحل تصویری زیر پیش می رویم.