رویداد مجازی دانـــــش (ویژه فراگیران طرح رویش)

رویداد دانش با هدف تقویت مبانی فکری اندیشه ای و ارتقاء سطح مهارتی و تشکیلاتی مخاطبان طرح رویش


یک دوره کامل با موضوعات:1) معارف اسلامی با محوریت تمدن سازی2) جریان شناسی تاریخی با مرکزیت تاریخ مشروطه، تاریخ معاصر، غرب شناسی3) مهارت های تشکیلاتی و مدیریت فرهنگی4) فردی - اقتضائی (اقتصاد مقاومتی،‌ رشد جمعیت و فرزندآوری،‌ مسائل منطقه ای وحدت مذاهب و...)
طرح رویش
صدور مدرک
سه شنبه, 11 تیر 1398

نوشتن دیدگاه