آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}
زهرا روددهقان
فعالیت مدرس
تعداد دوره‌ها
2
درباره مدرس

زهرا رود دهقان در آبان 1396 به عنوان سرپرست مرکز مهارتهای بالینی پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران منصوب شده است

محمد صالحي
فعالیت مدرس
تعداد دوره‌ها
3
درباره مدرس

آموزش کمکهای اولیه (ویژه عموم)
view_quilt
اربعین حسینی
picture_in_picture
صدور مدرک
date_range
دوشنبه, 22 بهمن 1397تاریخ شروع:  دوشنبه, 22 بهمن 1397
تعداد مراحل: 16

نوشتن دیدگاه

menu