آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}
تربیت جنسی کودکان
استاد جمشیدی ♦ شش قسمت ♦موضوع:خانواده ♦پیشنهاد ویژه

بررسی مسائل تربیتی پیرامون اهتمام تربیت جنسی کودکان

•اهتمام تربیت جنسی                                      •تفاوت تربیت جنسی و اموزش جنسی
• کنجکاوی جنسی کودکان                                 •پرسش و پاسخ
•آموزشهایی جهت افزایش عزت نفس کودکان       •سه جنبه الگویابی جنسی
 •اهمیت شناخت دنیای کودکان در تمامی سنین
•چگونگی شکل گیری هویت جنسی و غیر جنسی کودکان                            

توانمندسازی مربیان مهد کودک
صدور مدرک
سه شنبه, 28 اسفند 1397تاریخ شروع:  سه شنبه, 28 اسفند 1397
تعداد مراحل: 6
تعداد فایل: در دست بررسی
صدور گواهی نامه: در دست بررسی
مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس
دکتر جمشیدی
فعالیت مدرس
تعداد دوره‌ها
1
درباره مدرس

نوشتن دیدگاه

menu