آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}
این دوره شامل مجموعه ای از سیر مطالعاتی آثار و اندیشه بزرگان می‌باشد.
سیر مطالعاتی شهیدمطهری «رحیق مختوم»_سطح 1
view_quilt
دورۀ سیر مطالعاتی مجازی
picture_in_picture
صدور مدرک
date_range
دوشنبه, 12 تیر 1396تاریخ شروع:  دوشنبه, 12 تیر 1396
تعداد مراحل: 17
menu