آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}
زهرا روددهقان
فعالیت مدرس
تعداد دوره‌ها
2
درباره مدرس

زهرا رود دهقان در آبان 1396 به عنوان سرپرست مرکز مهارتهای بالینی پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران منصوب شده است

درس هایی که این استاد تدریس می کند:

نوشتن دیدگاه

menu