آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

دوره آموزش جامع معارف با نگاه فطری

مجموعه: تمدن اسلامی
خلاصه درس: 

دوره آموزش دین فطری


سرفصل ها:

1.نشانه های لطف خداوند و لطق بی نهایت او به انسان

2.عظمت وجود بی نهایت و جایگاه او نسبت به هدف از خلفت انسان

3.شناخت دغدغه ها و پرسش های انسان درباره خویشتن

4.شناخت خالق از راه عظمت هستی برای پی بردن به هدف از خلقت انسان

تاریخ شروع:  چهارشنبه, 18 مهر 1397
هزینه دوره: 20000(USD)
تعداد مراحل: 2
menu