آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

سیری در فعالیت های نافرجام ضد انقلاب

مجموعه: دوره حاج احمد متوسلیان
خلاصه درس: 

هویت انقلابی

سیری در  فعالیت های نافرجام ضد انقلابسرفصل ها:

1-پیش بینی تضغیف مذهب با رشد مادی از دید مادی گرایان

2-ناکام ماندن امید ضد انقلاب به رسانه ها و دموکراسی

3-دلیل غلبه انقلاب بر پروژه های ضد انقلاب

4-انجمن حجتیه

تاریخ شروع:  چهارشنبه, 11 مهر 1397
تعداد مراحل: 6
menu