آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

کنشگری اجتماعی ویژه فعالان فرهنگی کرمانشاه

مجموعه: دوره حاج احمد متوسلیان
خلاصه درس: 


فصل ها:

قسمت اول:

1-مدیریت عاطفی پس از بحران

2- مشکلات عاطفی و ذهنی بعد از بحران

3-ایجاد مشغولیت و درگیری ذهنی بعد از بحران

4-التیام اسیب های ذهنی بحران

قسمت دوم:

1-ضرورت دقت در تربیت جنسی

2-پاسخ به سوالات کودکان در ضمینه جنسی

3-مهارت نه گفتن

4-آگاه کردن کودکان در رابطه با اندام خصوصی

قسمت سوم:

1-حساسیت های دوران بلوغ

2-اهمیت تربیت جنسی کودکان

3-سوالات کودکان در دوران بلوغ


تاریخ شروع:  شنبه, 14 مهر 1397
تعداد مراحل: 5
menu