آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

مهارت های تشکیلاتی

مجموعه: اقتصاد مقاومتی
خلاصه درس: 

مهارت های تشکیلاتی


سرفصل ها:

1-سیری در فعالیت فرهنگی
2-اخلاق تشکیلاتی
3-اصول طراحی کار فرهنگی
5-انقلاب اسلامی
6-اومانیسم و نگاه اسلام به انسان
7-اصول و فنون مذاکره(مقدمه و اساس مذاکره)
8-اصول وفنون مذاکره(باید ها و نبایدهای رفتاری)
9-اصول و فنون مذاکره(باید ها و نباید ها۲ و ترفند های مذاکراتی)
10-جریان شناسی فقهی-سیاسی
11-کارتربیتی اصول کار فرهنگی
12-فرماندهی کل قوای فرهنگی
13-فنون ارتباطات و مهندسی فرهنگی

تاریخ شروع:  شنبه, 30 تیر 1397
تعداد مراحل: 12
menu