آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

سکان دار

مجموعه: دورۀ سیر مطالعاتی مجازی
خلاصه درس: 

کتاب سکان دار

(به مناسبت دهه فجر)

  دکتر خیاط زنجانی

   پنج جلسه

    غیرحضوری - آفلاین


تاریخ شروع:  سه شنبه, 26 دی 1396
تعداد مراحل: 5
menu